Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μελέτη – Κατασκευή Μηχανών

   
Το μάθημα αυτό στοχεύει στην ενοποίηση των γνώσεων του σπουδαστή και στην απόδοση αποτελέσματος στο πλαίσιο της γενικής μηχανολογίας.
 
Το μάθημα αυτό δίδεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος δίδεται στο 4ο εξάμηνο και το δεύτερο μέρος στο 9ο εξάμηνο. Στο πρώτο μέρος ο σπουδαστής παρακολουθεί 7 δίωρες διαλέξεις και μελετά  και κατασκευάζει μια πολύ απλή μηχανή με στόχο την κατάδειξη της ανάγκης σύνθεσης των γνώσεων που έχει πάρει και να γνωριστεί με τους κανονισμούς, εθνικούς και διεθνείς, που ισχύουν για την απλή μηχανή ή το εξάρτημα ή ακόμη και απλό αντικείμενο καθημερινής χρήσης που επέλεξε να κατασκευάσει. Η επιλογή του αντικειμένου γίνεται σε συνεργασία με τους διδάσκοντες. Την ευθύνη της επιλογής και την σύνταξη των προδιαγραφών του αντικειμένου την αναλαμβάνει ο σπουδαστής. Έτσι ο σπουδαστής γίνεται ικανός να αντιλαμβάνεται τι σημαίνει:
 

 • Τοποθέτηση Προδιαγραφών προϊόντος
 • Σύναψη σύμβασης εκτέλεσης έργου.
 • Ρήτρα μη εκτέλεσης του έργου.
 • Κατασκευή εμπορικού προϊόντος.
 • Έλεγχος προδιαγραφών και επιπτώσεις μη συμμόρφωσης.
 • Ποιοτικός έλεγχος.
 • Κοστολόγηση προϊόντος.

Τα παραπάνω διδάσκονται σε εισαγωγικό επίπεδο με στόχο την εφαρμογή τους άμεσα στην πράξη.
 
Οι διαλέξεις έχουν τα εξής θέματα:

 • Τοποθέτηση προδιαγραφών, διάκριση, ιεράρχηση και αξιολόγηση απαιτήσεων και επιθυμιών, έρευνα αγοράς, αξιολόγηση εμπορικών προϊόντων.
 • Μέθοδοι σχεδιασμού προϊόντος, δημιουργικές διαδικασίες (καταιγισμός ιδεών, ερωτηματολόγια, γκαλερί, παραμετρική προτυποποίηση και βελτιστοποίηση)
 • Επίδειξη σχεδιασμού προϊόντος, παρουσίαση από έμπειρους σχεδιαστές και  τελειόφοιτους επιτυχημένων λύσεων.
 • Παρουσίαση και ανάλυση διάφορων ονομαστών μεθόδων σχεδιασμού, ιστορικής ή και  διεθνούς ακτινοβολίας και ενδιαφέροντος. 
 • Κριτήρια αξιολόγησης προϊόντων, η έννοια της αγοράς.
 • Στοιχεία κοστολόγησης.
 • Ελεύθερη συζήτηση και κριτική των μεθόδων και σύντομη παρουσίαση των θεμάτων των εργασιών σε ανοικτό ακροατήριο με τη συμμετοχή κοινού και σχετικών κατασκευαστών και σχεδιαστών προϊόντων.

Στο δεύτερο μέρος ο σπουδαστής έχει ένα αναπτυγμένο υπόβαθρο με το σύνολο σχεδόν των μαθημάτων που έχει επιλέξει. Στο μάθημα αυτό δεν γίνονται διαλέξεις από έδρας αλλά οι σπουδαστές προτείνουν θέματα στα οποία δίδουν οι ίδιοι μια ημίωρη παρουσίαση και ακολουθεί συζήτηση. Το κύριο βάρος του μαθήματος πέφτει στην ανάπτυξη ενός θέματος με ή χωρίς κατασκευαστικό μέρος. Η επιλογή θεωρητικού θέματος, χωρίς κατασκευή προϊόντος, απαιτεί την εφαρμογή μιας θεωρητικής προσέγγισης στην πράξη και την επίτευξη ενός διακριτού αποτελέσματος. Τέτοιο αποτέλεσμα μπορεί να είναι η πώληση ενός καινοτόμου προϊόντος, η οργάνωση μιας υπηρεσίας, η ανάπτυξη ενός υπολογιστικού αλγορίθμου, η πρόταση μιας νομοθετικής ρύθμισης για τεχνικό ή περιβαλλοντικό θέμα σχετικό με την επιστήμη του Μηχανολόγου Μηχανικού όπως αυτή ορίζεται στο Ελληνικό Μεσογειακό πανεπιστήμιο. Η βαθμολογία του μαθήματος αυτού γίνεται με την συνεργασία συναδέλφων από την παραγωγή σχετικών με το αντικείμενο εργασίας του σπουδαστή.
   
Απαιτούμενες γνώσεις: Μηχανολογικό Σχέδιο Ι και ΙΙ, Μηχανολογικός Σχεδιασμός Ι και ΙΙ, Κατασκευαστικές Τεχνολογίες Ι και ΙΙ και, ανάλογα με το είδος της μηχανής που θα επιλέξει ο φοιτητής, πιθανώς επίσης μια σειρά από άλλα μαθήματα.