Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μηχανική Ι – Στατική

   
Το μάθημα περιέχει όλη την απαιτούμενη ύλη για τη μελέτη βασικών προβλημάτων μηχανικών προβλημάτων υλικών και κατασκευών. Το μάθημα θα εισάγει τους φοιτητές στις φυσικές νόμους και ιδιότητες οι οποίες καθορίζουν την συμπεριφορά των υλικών και μηχανολογικών κατασκευών. Το μάθημα χωρίζεται στις ακόλουθες ενότητες:

 • Εισαγωγή στην Μηχανική
 • Ισορροπία υλικού σημείου και Σώματος
 • Εσωτερικά Εντατικά μεγέθη σε φορείς
 • Τριβή και Ανάλυση μηχανισμών

Η διδασκαλία ξεκινάει με την Εισαγωγή στην Μηχανική, στην οποία αναπτύσσονται έννοιες όπως:

 • Βασικοί Νόμοι (δράση αντίδραση)
 • Στοιχεία Διανυσματικού Λογισμού.

Στην ενότητα Ισορροπία υλικού σημείου και Σώματος, στην οποία αναπτύσσονται έννοιες όπως:

 • Ανάλυση δυνάμεων και ισορροπία.
 • Στατική του απαραμόρφωτου στερεού σώματος στο επίπεδο
 • Ανάλυση δυνάμεων, ροπών και ισορροπία.
 • Αρχή των Δυνατών Έργων

Στην ενότητα Εσωτερικά Εντατικά μεγέθη σε φορείς, αναπτύσσονται έννοιες όπως:

 • Ευστάθεια Φορέων.
 • Ισοστατικοί Δικτυωτοί Φορείς.
 • Ανάλυση Ολόσωμων Φορέων
 • Εσωτερικά εντατικά μεγέθη και διαγράμματα ροπών, τεμνουσών δυνάμεων  και αξονικών δυνάμεων, στο επίπεδο και τον χώρο.
 • Κατανεμημένες δυνάμεις και κέντρα βάρους.
 • Περιστροφή Συστήματος Συντεταγμένων.
 • Σύμβαση άθροισης.

Στην τελευταία ενότητα καλύπτονται οι έννοιες της Τριβής και της ανάλυσης μηχανισμών και εξετάζονται εφαρμογές σε μηχανολογικές κατασκευές.
Η ανωτέρω θεματολογία τεκμηριώνεται με σειρά από ασκήσεις που παρουσιάζονται ενδιάμεσα στις διαλέξεις θεωρίας.
    
Απαιτούμενες γνώσεις: Μηχανική Λυκείου, Τριγωνομετρία, Αναλυτική Γεωμετρία.