Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μηχανική ΙΙ

   
Το μάθημα περιέχει την απαιτούμενη ύλη για τη μελέτη βασικών προβλημάτων κίνησης στερεού σώματος. Η ύλη του μαθήματος ξεκινάει από το υλικό σημείο, και επεκτείνει σε σύστημα υλικών σημείων και των απαραμόρφωτων στερεών. Συνεπώς, με την ολοκλήρωση των παραδόσεων οι φοιτητές θα πρέπει :

 • να αναγνωρίζουν τις βασικές έννοιες της κινηματικής και δυναμικής μηχανικής
 • να κατανοούν τις βασικές αρχές της κίνησης στερεού σώματος.
 • να αναλύουν τους μηχανισμούς που υπόκεινται σε δυναμικές καταπονήσεις
 • να αξιολογούν και να βελτιώνει δυναμικά συστήματα.

Το μάθημα διαιρείται στις παρακάτω ενότητες:

 • Κινηματική και δυναμική υλικού σημείου και  συστήματος υλικών σημείων
 • Κινηματική και δυναμική απαραμόρφωτου σώματος
 • Μελέτη Μηχανικών Ταλαντώσεων.

Η διδασκαλία ξεκινάει με την ενότητα της κινηματικής και δυναμικής υλικού σημείου, στις οποίες αναπτύσσονται βασικές έννοιες όπως:

 • Ευθύγραμμη κίνηση ενός υλικού σημείου
 • Καμπυλόγραμμη κίνηση Υλικού σημείου σε καρτεσιανές συντεταγμένες 
 • Καμπυλόγραμμη κίνηση Υλικού σημείου σε περιστρεφόμενα συστήματα αναφοράς, Coriolis
 • Δεύτερος Νόμος του Νεύτωνα
 • Ορμή και στροφορμή
 • Συντηρητικά συστήµατα, διατήρηση της ενέργειας, εξισώσεις Euler
 • Εξισώσεις Lagrange
 • Ώση, Ωστική Κίνηση και κρούση
 • Κίνηση Κέντρου μάζας
 • Διατήρησης ορμής

Στην  ενότητα Κινηματική και Δυναμική απαραμόρφωτου σώματος, αναπτύσσονται έννοιες όπως:

 • Μεταφορική και περιστροφική κίνηση απαραμόρφωτου σώματος
 • Γενικευμένη επίπεδη κίνηση
 • Στιγμιαίο κέντρο περιστροφή
 • Κίνηση γύρω από σταθερό σημείο
 • Χωρική Κίνηση
 • Περιστρεφόμενα συστήματα αναφοράς.
 • Κινηματική ανάλυση μηχανισμών
 • Αρχη D’Alembert,
 • Αρχή έργου και ενέργειας
 • Αρχή διατήρησης της ενέργειας
 • Αρχή της ώσης και της ρομής
 • Ωστική κίνηση και κρούση
 • Μαζικές ροπές αδράνειας

Η ενότητα Μηχανικές Ταλαντώσεις, καλύπτει την παρακάτω θεματολογία:

 • Βαθμοί Ελευθερία και μέσα ελαστικών παραμορφώσεων
 • Αρμονικός ταλαντωτής χωρίς απόσβεση
 • Αρμονικός ταλαντωτής με απόσβεση
 • Εξαναγκασμένη ταλάντωση
 • Εφαρμογές

  
Η ανωτέρω θεματολογία τεκμηριώνεται με σειρά από ασκήσεις που παρουσιάζονται ενδιάμεσα στις διαλέξεις θεωρίας.
    
Απαιτούμενες γνώσεις: Μηχανική Ι, Απειροστικός Λογισμός Ι.