Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μηχανική ΙΙΙ (Αντοχή Υλικών)

Η Μηχανική 3 έχει ως στόχο την αξιοποίηση των υφισταμένων βασικών γνώσεων,  που έχουν αποκτηθεί στην Μηχανική1 και Μηχανική 2  και την εφαρμογή τους σε κατασκευές Μηχανολόγου Μηχανικού. Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή στοιχείων για τη διαμόρφωση των κατασκευών με τον ασφαλέστερο και οικονομικότερο τρόπο αλλά και τη μέγιστη εκμετάλλευση διαθέσιμων υλικών και μεθόδων αλλά και αναζήτηση νέων μεθόδων σχεδιασμού και υλοποίησης (διαμόρφωσης) των μηχανολογικών κατασκευών
Το μάθημα πραγματεύεται θέματα που αφορούν:

  • Τη λοξή κάμψη και έκκεντρη φόρτιση.
  • Κάμψη με διάτμηση, κάμψη συνθέτων διατομών.
  • Λεπτότοιχες διατομές, κέντρο διάτμησης, στρέψη λεπτότοιχων διατομών.
  • Λεπτότοιχα δοχεία πίεσης.
  • Κριτήρια διαρροής (Tresca, Von Mises), συνδυασμένη καταπόνηση.

Ελαστική γραμμή, υπερστατικά προ- βλήματα, ενεργειακές μέθοδοι επίλυσης υπερστατικών φορέων, θεώρημα Castigliano.

  • Λυγισμό.

Με την ολοκλήρωση των παραδόσεων οι φοιτητές θα πρέπει να επιτυγχάνουν:

  • Τον  υπολογισμό  του μέγιστου φορτίου που μπορεί να δεχτεί ένας φορέας.
  • Την πρόβλεψη των κρίσιμων διατομών που είναι υποψήφιες για να οδηγήσουν το δομικό στοιχείο στην αστοχία.
  • Τον  προσδιορισμό  των ανώτατων αλλά και των επιτρεπτών ορίων φόρτισης των διαφόρων υλικών σε όλα τα είδη φόρτισης.
  • Τον  καθορισμό του προφίλ της διατομής των φορέων αλλά και η διαστασιολόγηση της με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορούν να παραλάβουν με ασφάλεια τα φορτία που καλούνται να δεχτούν.

Το μάθημα ολοκληρώνεται στα πλαίσια του Εργαστηρίου όπου γίνονται εργαστηριακές ασκήσεις με χρήση του προγράμματος ΜΑΤLAB για επίλυση των ασκήσεων που διδάσκονται στη Θεωρία. Εισαγωγή στα  λογισμικά NASTRAN, ANSYS, ABAQUS.  Σημαντικός και ουσιώδης ρόλος στον καθορισμό της γεωμετρίας των κατασκευών, τη δημιουργία των μαθηματικών μοντέλων και την πραγματοποίηση της ανάλυσης του παραμορφωσίμου σώματος.
Απαιτούμενες γνώσεις: Μηχανική Ι και ΙΙ.