Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μηχανική Ρευστών ΙΙ

Το μάθημα στοχεύει τόσο στην εμβάθυνση των εννοιών που διδάχθηκαν στο αντίστοιχο μάθημα της Μηχανικής Ρευστών Ι όσο και στην εισαγωγή νέων φαινομένων και προβλημάτων με σκοπό την πολύπλευρη και ουσιαστική κατανόηση της Μηχανικής των Ρευστών.
Το μάθημα περιγράφεται από τις κάτωθι βασικές έννοιες:

 • Στρωτή και τυρβώδη ροή
 • Ευστάθεια
 • Τανυστής τάσεων
 • Οριακό στρώμα
 • Συμπιεστή ροή
 • Αριθμός Mach
 • Μοντέλα τύρβης
 • Μετάβαση ροής

Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων οι φοιτητές θα πρέπει να:

 • είναι σε θέση να αναπαράξουν τις εξισώσεις διατήρησης που διέπουν τη στρωτή και τυρβώδη ροή
 • γνωρίζουν τα βασικά μοντέλα τύρβης
 • γνωρίζουν τις βασικές αρχές της θεωρίας του οριακού στρώματος
 • γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της αεροδυναμικής
 • έχουν κατανοήσει την έννοια της ευστάθειας και τη μετάβαση σε τυρβώδη ροή
 • γνωρίζουν τις βασικές αρχές συμπιεστών ροών με εφαρμογές σε υπερηχητικές και υπερυπερηχητικές ροές
 • περιγράφουν μη – Νευτώνειες ροές

Ασκήσεις πράξης συνοδεύουν τη θεωρία καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση της ύλης.
 
Απαιτούμενες γνώσεις: Απειροστικός Λογισμός Ι, Απειροστικός Λογισμός ΙΙ, Μηχανική Ρευστών Ι.