Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μηχανολογικός Σχεδιασμός Ι

   
Το μάθημα του Μηχανολογικού Σχεδιασμού Ι, ως προχωρημένη προσέγγιση στη συνολική θεώρηση των εννοιών της σχεδιομελέτης, της κατασκευαστικής σύνθεσης και της βελτιστοποίησης του σχεδιασμού μηχανολογικών τεμαχίων και συστημάτων, στοχεύει στη συνολική θεώρηση των βασικών μηχανολογικών γνώσεων που έχουν ήδη αποκτηθεί από τους φοιτητές /τριες με σκοπό:

  • την ολοκλήρωση της κατασκευαστικής μηχανολογικής παιδείας, που είναι απαραίτητη για κάθε μηχανικό και
  • τη συνολική διαχείριση απλών ή σύνθετων τεχνικών προβλημάτων που αφορούν στο σχεδιασμό ενός προϊόντων.

Ο διαδραστικός συνδυασμός των βασικών γνώσεων της Μηχανολογίας, όπως το μηχανολογικό σχέδιο, η τεχνολογία υλικών, η τεχνική μηχανική, η αντοχή υλικών, τα στοιχεία μηχανών και οι κατασκευαστικές τεχνολογίες σε εφαρμοσμένο επίπεδο, έχει ως στόχο την ανάπτυξη και το σχεδιασμό ενός νέου ή τον ανασχεδιασμό υφισταμένων μηχανολογικού προϊόντος. Η κατανόηση των σταδίων του βιομηχανικού σχεδιασμού (από την σύλληψη και επεξεργασία της ιδέας ως την ανάπτυξη και την αξιολόγηση του πρωτοτύπου) συντελείται μέσω της εκπόνησης μιας ομαδικής εργασίας μηχανολογικού σχεδιασμού, με απαίτηση λήψης πολλών αποφάσεων από τα μέλη της.
  
Ο φοιτητής / τρια που θα ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα του Μηχανολογικού Σχεδιασμού Ι θα έχει τη δυνατότητα:

  • να αναλύσει το τεχνικό πρόβλημα που αφορά το σχεδιασμό ενός μηχανολογικού προϊόντος,
  • να αναζητήσει ιδέες που να οδηγούν σε επίλυση του τεχνικού προβλήματος,
  • να επιλέξει τη βέλτιστη λύση και να την μετατρέψει σε μηχανολογική διάταξη,
  • να εκπονήσει πλήρη σχεδιομελέτη της διάταξης με χρήση προχωρημένων τεχνικών απεικόνισης,
  • να κατασκευάσει πρωτότυπο μοντέλο της διάταξης,
  • να παρουσιάσει την πρόταση του για την λύση του τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε.

Οι σπουδαστές κατά την εκπόνηση της εργασίας χρησιμοποιούν προηγμένες μεθόδους σχεδιασμού και ανάλυσης κατασκευών καθώς και κατασκευής πρωτοτύπων, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων λογισμικών CAD/CAM και τρισδιάστατων εκτυπωτών.
   
Απαιτούμενες γνώσεις: Μηχανολογικό Σχέδιο Ι, Βασικές δεξιότητες στη χρήση του προγράμματος AUTOCAD, Κατασκευαστικές Τεχνολογίες Ι.