Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μηχανολογικός Σχεδιασμός ΙΙ

  
Το μάθημα του Μηχανολογικού Σχεδιασμού IΙ, ως συνέχεια του Μηχανολογικού Σχεδιασμού Ι ολοκληρώνει την απόκτηση της ολοκληρωμένης θεώρησης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων του κατασκευαστικού μηχανολόγου μηχανικού, το οποίο στοχεύει:

  • στην εφαρμοσμένη εμπέδωση των βασικών μηχανολογικών γνώσεων που έχουν ήδη αποκτηθεί με σκοπό την ολοκληρωμένη και αυτόνομη διαχείριση ενός τεχνικού προβλήματος που αφορά στο σχεδιασμό μιας μηχανολογικής διάταξης
  • στην κατανόηση και εφαρμογή από το φοιτητή /τρια των προηγμένων απεικονιστικών και υπολογιστικών εργαλείων που προσφέρουν οι πλατφόρμες CAD/CAE στο σχεδιασμό και στη βελτιστοποίηση προϊόντων και μηχανολογικών συστημάτων.

Ο σπουδαστής που θα ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα του Μηχανολογικού Σχεδιασμού ΙΙ θα έχει τη δυνατότητα:

  • να αναλύσει το τεχνικό πρόβλημα που αφορά το σχεδιασμό ενός μηχανολογικού προϊόντος,
  • να συλλέξει στοιχεία και προδιαγραφές και να επιλέξει τη βέλτιστη λύση και να την μετατρέψει σε μηχανολογική διάταξη,
  • να εκπονήσει πλήρη σχεδιομελέτη της διάταξης με χρήση προχωρημένων τεχνικών απεικόνισης
  • να παρουσιάσει την πρόταση του για την επίλυση του σχεδιαστικού αντικειμένου που παρουσιάστηκε.

Οι σπουδαστές κατά την εκπόνηση της εργασίας χρησιμοποιούν προηγμένες μεθόδους σχεδιασμού και ανάλυσης κατασκευών καθώς και κατασκευής πρωτοτύπων, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων λογισμικών CAD/CAM/CAE και τρισδιάστατων εκτυπωτών.
 
Απαιτούμενες γνώσεις: Μηχανολογικό Σχέδιο Ι, Μηχανολογικός Σχεδιασμός Ι, Βασικές δεξιότητες στη χρήση του προγράμματος AUTOCAD, Κατασκευαστικές Τεχνολογίες Ι.