Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μηχατρονικός Σχεδιασμός

Μηχατρονική είναι η επιστήμη – τεχνολογία εκείνη που επιτρέπει τον σχεδιασμό μηχανών και συσκευών που ενσωματώνουν εξ αρχής ως αναπόσπαστο τμήμα τους μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά και στοιχεία τεχνολογίας υπολογιστών. Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές να κάνουν ακριβώς αυτό σε μια κατασκευή της επιλογής τους.
Πρόκειται για μάθημα «ολοκλήρωσης γνώσεων» που επιτυγχάνεται μέσα από την προσπάθεια των φοιτητών να αναλύσουν, να σχεδιάσουν, να προσομοιώσουν και τέλος να υλοποιήσουν ένα Μηχατρονικό σύστημα ή συσκευή της επιλογής τους. Οι φοιτητές εργάζονται σε ομάδες υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση των καθηγητών τους.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να ελέγχουν Μηχατρονικά συστήματα μικρής και μεσαίας κλίμακας. 

Απαιτούμενες γνώσεις: Τεχνολογία και Εφαρμογές Μικροελεγκτών, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Αισθητήρες και Συστήματα Μετρήσεων, Προχωρημένος Προγραμματισμός.