Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Στοιχεία Μηχανών Ι

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με βασικά στοιχεία μηχανολογικών κατασκευών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζει τα στοιχεία που αποτελούν τις Μηχανολογικές κατασκευές.
 • να επιλέγει και να διαστασιολογεί το κατάλληλο στοιχείο για κάθε εφαρμογή.
 • Σχεδιάζει Μηχανολογικές διατάξεις με την συνεργασία διαφορετικών στοιχείων.
 • Αναλύει την εντατική κατάσταση του κάθε στοιχείου, υπολογίζοντας την αντοχή του για κάθε περίπτωση καταπόνησης.
 • Επιλέγει υλικά και τρόπο κατεργασίας μη τυποποιημένων στοιχείων.
 • Προβλέπει πιθανές συνθήκες αστοχίας

Το μάθημα περιλαμβάνει έννοιες όπως:

 • Εισαγωγή στην ανάλυση των μηχανολογιών κατασκευών.
 • Μεθοδολογία σχεδιασμού Στοιχείων Μηχανών,
 • Υλικά κατασκευής μηχανών.
 • Τάσεις λειτουργίας, επιτρεπόμενες τάσεις, συντελεστές ασφάλειας, στατική και δυναμική αντοχή (κόπωση), συνδυασμένες φορτίσεις ισοδύναμες τάσεις.
 • Θεωρίες αστοχίας.
 • Στοιχεία σύνδεσης.
 • Ηλώσεις.
 • Κοχλιοσυνδέσεις.
 • Συγκολλήσεις – Κανόνες διαμόρφωσης συγκολλητών στοιχείων
 • Υπολογισμός μελέτης και ελέγχου ατράκτων, εδράνων κυλίσεως και αρχές εδράσεως.

Η ανωτέρω θεματολογία τεκμηριώνεται με σειρά από ασκήσεις που παρουσιάζονται ενδιάμεσα στις διαλέξεις θεωρίας.
Απαιτούμενες γνώσεις: Αντοχή Υλικών Ι, Μηχανική Ι, Τεχνικά Υλικά Ι.