Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Στοιχεία Μηχανών ΙΙ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με βασικά στοιχεία κίνησης και μεταφοράς ροπής σε μηχανολογικές κατασκευές. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζει τα στοιχεία κίνησης και μεταφοράς ροπής που χρησιμοποιούνται σε Μηχανολογικές κατασκευές.
 • να επιλέγει  το κατάλληλο στοιχείο και να τo διαστασιολογεί κίνησης ανάλογα με την εφαρμογή.
 • Υπολογίζει την αντοχή των στοιχείων ενός συστήματος μεταφοράς κίνησης και ροπής.
 • Επιλέγει υλικά και τρόπο κατεργασίας και διαμορφώσεις μη τυποποιημένων στοιχείων.

Το μάθημα περιλαμβάνει έννοιες όπως:

 • Στοιχεία και μέθοδοι μεταφοράς ροπής-κίνησης και μετάδοση ισχύος.
 • Ιμαντοκίνηση-Αλυσοκίνηση.
 • Οδοντωτοί τροχοί, (μετωπικοί, κωνικοί, ατέρμονας κορώνα, πλανητικό σύστημα)
 • Ελαστικά στοιχεία, ελατήρια, σφήνες, πολύσφηνα.
 • Συνδέσεις τριβής.
 • Συνδέσεις με σφικτές συναρμογές
 • Άτρακτοι και άξονες
 • Δυναμική ανάλυση αξόνων
 • Σύνδεσμοι, συμπλέκτες, φρένα.

Η ανωτέρω θεματολογία τεκμηριώνεται με σειρά από ασκήσεις που παρουσιάζονται ενδιάμεσα στις διαλέξεις θεωρίας.
Απαιτούμενες γνώσεις: Αντοχή υλικών, Τεχνική Μηχανική, Τεχνικά Υλικά Ι.