Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Τεχνολογία Υλικών ΙΙ

Το μάθημα Τεχνολογία Υλικών ΙΙ ασχολείται με τα κεραμικά υλικά, τα πολυμερή και τα σύνθετα υλικά, καθώς και με τους μηχανισμούς αστοχίας και τις ιδιότητες των υλικών.  Συνεπώς, με την ολοκλήρωση των παραδόσεων οι φοιτητές θα πρέπει να:

 • κατανοήσει την διαδικασία επιλογής των κατάλληλων υλικών για μια μηχανολογική κατασκευή
 • γνωρίζει τις βασικές κατηγορίες των κεραμικών υλικών που χρησιμοποιούνται στις μηχανολογικές εφαρμογές
 • γνωρίζει βασικά στοιχεία από την τεχνολογία πλαστικών
 • γνωρίζει βασικά στοιχεία από την τεχνολογία σύνθετων υλικών
 • γνωρίζει τους βασικούς μηχανισμούς αστοχίας των υλικών

Το περιεχόμενο του μαθήματος αποτελείται διαιρείται από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • κεραμικά: δομές, ιδιότητες, εφαρμογές και διεργασίες
 • πολυμερή: χαρακτηριστικά, εφαρμογές και κατεργασία
 • σύνθετα υλικά: Δομή, τύποι, πλεονεκτήματα, μηχανική συμπεριφορά
 • διάβρωση και υποβάθμιση των υλικών
 • ηλεκτρικές ιδιότητες υλικών
 • θερμικές ιδιότητες
 • μαγνητικές ιδιότητες
 • οπτικές ιδιότητες
 • επιλογή υλικών και μελέτες σχεδιασμού
 • μηχανισμοί αστοχίας υλικών
 • ιδιότητες επιλεγμένων υλικών της μηχανολογίας.

Η ανωτέρω θεματολογία ασχολείται πρωταρχικά με τα κεραμικά υλικά, τα πολυμερή και τα σύνθετα υλικά.
Η ανωτέρω θεματολογία τεκμηριώνεται με σειρά από ασκήσεις που παρουσιάζονται ενδιάμεσα στις διαλέξεις θεωρίας.
 
Απαιτούμενες γνώσεις: Τεχνολογία Υλικών Ι.