Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Θεωρία και Τεχνολογία Ελέγχου

Ο έλεγχος μηχανών, εγκαταστάσεων και διεργασιών είναι βασικό στοιχείο της τεχνολογίας και της  επιστήμης του Μηχανολόγου Μηχανικού. Στόχος του εισαγωγικού αυτού μαθήματος κορμού, είναι το να δώσει στον φοιτητή τις απαραίτητες βασικές έννοιες ελέγχου καθώς και την βασική τεχνολογία που απαιτείται για την μελέτη και την υλοποίηση συστημάτων ελέγχου.
Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει:

 • Εισαγωγικές έννοιες: Έλεγχος, ρύθμιση, παραδείγματα χαρακτηριστικών συστημάτων από την βιομηχανία και τις κατασκευές.
 • Στοιχεία τεχνολογίας συστημάτων ελέγχου: Ρελέ, ανιχνευτές προσέγγισης, προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (PLC).
 • Απλά συστήματα ελέγχου – αυτοματισμοί  υλοποιούμενα με την βοήθεια PLC.
 • Στοιχεία πνευματικών και υδραυλικών συστημάτων: Επενερηγτές και βασικές βαλβίδες ελέγχου.
 • Απλοί ηλεκτροπνευματικοί και ηλεκτρουδραυλικοί  αυτοματισμοί.
 • Εισαγωγικές έννοιες συστημάτων συνεχούς ελέγχου/ρύθμισης μηχανών και διεργασιών. Παρουσίαση και ανάλυση χαρακτηριστικών συστημάτων κλειστού βρόγχου. Μη μαθηματική προσέγγιση.
 • Μέθοδοι ελέγχου συστημάτων κλειστού βρόχου. Ανάλυση της δράσης του ελεγκτή τριών όρων (PID). Υλοποίηση του ελεγκτή με την βοήθεια Η/Υ. Μη μαθηματική προσέγγιση.
 • Παρουσίαση προβλημάτων που χρήζουν μαθηματικής μοντελοποίησης και αντίστοιχου σχεδιασμού. Ανάδειξη της ανάγκης περαιτέρω γνώσεων.

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος οι φοιτητές υλοποιούν:

 • Απλούς αυτοματισμούς με την βοήθεια ανιχνευτών προσέγγισης και απλού PLC.
 • Απλούς ηλεκτροπνευματικούς αυτοματισμούς με την βοήθεια ανιχνευτών προσέγγισης και απλού PLC.
 • Έρχονται σε πρώτη επαφή με πρόγραμμα προσομοίωσης και ανάλυσης συστημάτων κλειστού βρόχου (ενδεικτικό πρόγραμμα Simulink).

 
Απαιτούμενες γνώσεις: Ηλεκτροτεχνία – Ηλεκτρονική, Ηλεκτρικές Μηχανές, Πληροφορική