Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Τρισδιάστατη μοντελοποίηση (3D CAD)

Το μάθημα αποσκοπεί στο να διδάξει σε διαδικασίες και μεθόδους παραμετρικής τρισδιάστατης γεωμετρικής μοντελοποίησης με χαρακτηριστικά σχεδίασης (3d parametric feature based geometric modelling).
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή και η εξοικείωση των φοιτητών με τις διαδικασίες σχεδίασης σε τρεις διαστάσεις. Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στις μεθόδους τρισδιάστατης μοντελοποίησης, στην πορεία εργασίας για τη δημιουργία τρισδιάστατων σχεδίων και τη δομή των αρχείων σχεδίασης, στη δημιουργία συναρμολογήσεων και μηχανολογικών σχεδίων σύμφωνων με τους κανονισμούς από τα τρισδιάστατα μοντέλα.
Το μάθημα περιλαμβάνει :

  • Στερεά μοντελοποίηση (solid modelling)
  • Επιφανειακή μοντελοποίηση (surface modelling)
  • Μοντελοποίηση με τη βοήθεια χαρακτηριστικών (feature based modelling)
  • Σχεδιασμός με χρήση ειδικευμένων πλατφορμών σχεδίασης για ανάπτυξη μηχανολογικών εφαρμογών, σχεδίαση προϊόντων και διατάξεων.
  • Φωτορεαλισμός – παρουσίαση μοντέλου.
  • Αυτόματη δημιουργία διδιάστατων μηχανολογικών σχεδίων.

Απαιτούμενες γνώσεις: Κανονισμοί Μηχανολογικού Σχεδίου και γενικότερα ύλη του Μηχανολογικού Σχεδίου Ι και ΙΙ. Βασικές δεξιότητες στη χρήση του προγράμματος AutoCAD.